Achtergrond

Achtergrond

Partner-directeur is Frans van der Werf met veel (int.) contacten in en buiten de financiële wereld en sterke eigenschappern om klanten vanuit hun behoeftes optimaal te bedienen en voor hen de nodige contacten te leggen en te onderhouden. Afkomstig uit een ondernemersgezin weet hij hoe leuk, maar ook hoe moeilijk ondernemen is en heeft hij respect voor mensen die zich op het ondernemerspad begeven. Ondernemers willen geen holle woorden, maar het liefst concrete oplossingen en duidelijkheid.

-Na studie Hogere Hotelschool voor management en organisatie management trainee bij een grote int. handelsbank.  Dan account manager bedrijven naast gelijktijdige deeltijdstudie Int. Bedrijfsrecht aan de Erasmus Universiteit.

-Sector manager (internationaal) Bijzonder Beheer: samenwerken met ondernemers en helpen bijsturen draagt bij aan wederzijds succes. Ervaring met honderden verschillende bedrijven in vele sectoren en in vele verschillende landen in en buiten Europa (alle continenten).

-Sectorhoofd krediet-en risico-management met deelname centraal krediet comité. Financieringsvak geleerd incl. export, fusie en overnames en risico-mitigatie. Ervaring met honderden bedrijven en instellingen in allerlei branches, van MKB tot wereldwijd opererende multinationals.

-Benoeming tot jongste directeur bankvestiging waarbij verlieslatende organisatie  winstgevend moest worden. Later tevens interim-directeur andere bankvestiging, projectleider kwaliteitsproject, vervolgens promotie tot directeur van een van de grotere en meest winstgevende vestigingen en na deelname aan projectteam succesvolle bankreorganisatie benoemd tot district-directeur corporate (en private) banking.

-Partner fusie & overname en corporate finance bedrijf met ervaring beursintroducties, overname-financieringen en mbo’s .

-Bestuurder-directeur zelfstandige bank: herstructurering doorgevoerd op basis zelf ontworpen en succesvol ingevoerde nieuw strategisch beleidsplan, gesteund door de centrale bank (DNB): juridische herstructurering, verbetering risicoprofiel, acquisitie nieuwe klanten, verbetering winstgevendheid, uitbesteding diensten, implementatie risico systeem en succesvolle Euro-conversie (als 1e bank in NL).

Overstap naar groot Business consulting en IT-bedrijf voor leiding complexe projecten en opdrachten en uitbouwen marktaandeel Financiële markten. Parallel daaraan zelfstandig partner-directeur vastgoedontwikkeling.

Na werving door groot Consulting-IT bedrijf voor Financiële markt project/programma directeur benoeming met diverse grote, complexe projecten/programma’s inclusief succesvolle projecten zoals voor wereldwijd bankconcern. En namens grote verzekeraar projectdirecteur politiek en complex programma om een oplossing te vinden voor de wachtlijstproblematiek en een aanbesteding met implementatie van een nieuw landelijk systeem op basis van een zelf geïnitieerde landelijke samenwerking van alle verzekeraars.

  • Eigen bedrijf in Australië opgericht. Na vanaf scratch op- en uitbouw bedrijf en winnen prijs beste product het bedrijf verkocht o.a. vanwege familie-omstandigheden in NL.

-Leiding business consulting, (resultaat)projecten en MT-lid bij inmiddels gefuseerde int. consulting bedrijf in Nederland. Verkoop in crisistijd, internationale opdrachten,  outsourcing binnen en buiten Europa en selectie/due diligence (software/partner) bedrijven wereldwijd.  Laatste projecten: introductie en implementatie nieuwe EU betalingsverkeer standaarden voor alle bedrijfsklanten grote int. bank en in de markt zetten concept verbetering winstgevendheid bedrijven via ‘predictive analytics‘ (data-structurering) en hiervoor enkele projecten uitvoeren bij corporates om de werking aan te tonen. En het zelfontwikkelde concept voor banken voor loyalty, pricing & billing waarbij de klant centraal staat. Bij Logica-CGI geleerd om resultaat-projecten incl. software implementatie of cloud-oplossingen succes te ‘embedden’ in de gewenste omgeving van de klant.

-MT-lid en Manager krediet en risicomanagement/ MT-lid grote Rabobank (balanstotaal € 6 miljard, ca 600fte): krediet adviseurs, account managers bijzonder beheer, en MIS professionaliseren en kwaliteit dienstverlening verbeteren en compliancy uitvoeren.

-Samen met partners nieuw bedrijf gestart op basis strategisch bedrijfsplan, locatiekeuze, organisatie, processen, automatisering, personeelswerving en training, leveranciersselectie, vergunningsaanvragen, juridische procedures. Na initieel succes deed buitenlandse keten bod bedrijf en na zorgvuldige afweging besloten daarmee in te stemmen.

-Sindsdien interim strategie consultancy voor grote consultancy firma’s en partner innovatieve (IT) bedrijven op gebied concurrentieverbetering en complex project/programma management (internationaal) en financieringstrajecten.  Van daaruit besloten de opgedane kennis en ervaring ook in te zetten voor ondernemers en ondernemingen uit het MKB waar echte ondernemerschap ontplooid wordt en waar echte innovatie plaatsvindt. Sinds enige tijd ook begeleiding internationale Start-ups en Scale-ups aop vnl. FinTech gebied (in concurrentie met traditionele banken waarmee vaak jonge ondernemers geholpen worden met strategie, bedrijfsvoering en financiering, terwijl ik ondertussen zelf veel nieuwe ontwikkelingen zie. Dat houdt me jong en alert, ook voor mijn werk voor andere bedrijven.