Algemene Voorwaarden

Leonifra BV verleent zakelijke diensten op gebied van met name bedrijfsadvisering, financierings- en investeringsbemiddeling tegen een vooraf afgesproken vergoeding. Doelgroep zijn bedrijven en instellingen.

Indien reizen nodig is voor de opdracht behoort de reistijd tot de bestede tijd voor de opdrachtgever. Indien verdere reiskosten gemaakt moeten worden zoals transport anders dan per auto, overnachting of voeding e.d., dan wordt dat vooraf afgestemd met de opdrachtgever.

Leonifra BV garandeert nooit het eindresultaat. Dat kan ze ook niet, omdat vrijwel altijd de omstandigheden van het geval verschillen en omstandigheden veranderen. De opdracht betreft dus altijd een intentieverklaring met het doel een bepaald resultaat te bereiken.

Leonifra BV bepaalt zelf wie de opdracht mogen uitvoeren. Dat betekent dat naast de vaste bestuurder(s) er door de vennootschap derden ingeschakeld kunnen of mogen worden voor het behalen van het beoogde resultaat.

Betaling van de opdracht is altijd uiterlijk een week na oplevering van de opdracht, maar kan ook vooraf zijn, of in gedeeltes te betalen, al naar gelang wat wordt overeengekomen.

In geval van conflictsituaties geldt Nederlands recht.