Voorbeelddiensten

Nogal wat bedrijven en instellingen werden/worden geholpen bij:

  • Financieringsbehoeftes, zowel via banken, als niet bancaire aanbieders, investeerders of deelnemingen.
  • Doorvoeren van oplossingen door middel van Project- of Programma Management met veranderingsmanagement om de oplossing succesvol te laten landen en verankeren in de organisatie.
  • Procesverbetering met als doel om de omzet en winst te vergroten en of kosten te verlagen. Dat kan door data van het bedrijf te gebruiken voor de juiste stappen waar binnen de organisatie aanzienlijke verbetering mogelijk is.
  • Middelgrote en grotere bedrijven die financiering van hun onderneming nodig hebben, ofwel voor investeringen, of overname, of lopende bedrijfsfinanciering, kunnen steeds minder bij banken terecht. Het Instituut bemiddelt voor een hele grote partij die financieringen voor bedrijven beschikbaar stelt en helpt met de aanvragen. Neem contact op voor meer informatie.
  • Door (snelle) groei van de onderneming zijn er knelpunten ontstaan met de aansturing, of klanttevredenheid, of kosten, met betrokkenheid van werknemers. Met een maatwerkscan wordt snel duidelijk wat exact het probleem is en welke maatregelen nodig zijn om die problemen op te lossen.
  • Investeringsadvies en analyse: Is te verwachten dat de beoogde investering het gewenste rendement oplevert? Zijn er alternatieven? Wat zijn de voorwaarden voor een succesvolle investering?
  • Overname van een bedrijf of verkoop van de onderneming: Wat zijn de voorwaarden voor een succesvolle overname? Aan welke voorwaarden moet de onderneming voldoen om zo goed mogelijk verkocht te worden? Is het bedrijf dat u wilt overnemen de prijs waard? Is een due diligence onderzoek naar de staat van het over te nemen bedrijf verstandig?
  • Door pech of verkeerde beslissingen ervaart uw onderneming financieel hinder. Hoe krijgt u de onderneming weer gezond?
  • Door ziekte of het vertrek van sleutelfiguren in uw bedrijf is er (tijdelijk) behoefte aan interim-management.
  • U wilt een deel van de organisatie herstructureren, of specifieke software implementeren, maar wilt omdat u wilt dat dit succesvol verloopt een ervaren project manager aanstellen. Ik heb ervaring met tientallen projecten, ook met projecten die vastgelopen waren en die weer op de rit moesten worden gebracht.

Overige voorbeelden van diensten die geboden kunnen worden zijn:

Bedrijfsplan voor investeringen/ of (her)financiering:

Banken, andere financiers en investeerders verlangen van organisaties een goede en doordachte onderbouwing van financieringsaanvragen. Of dat nu is voor de financiering van investeringen, van overnames, herstructurering, of kredietherziening.

Initiële maatwerkscan:

Om tot een pakket praktische en goed toepasbare oplossingen te komen is het goed eerst een “foto” te laten maken van de staat van de organisatie en de specifieke problematiek.

Met die momentopname, van hoe staat reorganisatie er voor, kan bepaald worden welke stappen nodig zijn om tot verbetering te komen in belang van de organisatie. Bij meer complexe diensten is het mogelijk te vragen naar een gratis intake-gesprek.

 

Andere voorbeelddiensten zijn:

Inspiratie café, Workshop, Maatwerkadvies

 

Hieronder enkele praktijkmodellen die toegepast kunnen worden:

Neem Contact op. fransvanderwerf@leonifra.nl, of bel +31 (0)6 12837993